Referencje

Witamy na naszej stronie

Firma LEGAL Badanie Autentyczności Dokumentów jest polską firmą, działającą od 2005 roku. Od początku swej działalności specjalizuje się w szkoleniach związanych z problematyką zwalczania, wykrywania i przeciwdziałania fałszerstwom znaków pieniężnych i dokumentów.

Wieloletnie doświadczenie, przygotowanie merytoryczne, profesjonalizm i pasja w działaniu powodują, iż zaliczani jesteśmy do grona wybitnych specjalistów. Z naszych usług korzystają najlepsze instytucje w swoich branżach.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

 

Warsztaty i szkolenia
 

Szkolenia z zakresu "Rozpoznawania autenty- czności znaków pieniężnych" oraz "Rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych" jako element zwalczania, wykrywania i przeciwdziałania fałszerstw.

Prawo i statystyka
 

Akty prawne oraz dane statystyczne związane z problematyką fałszerstw na dokumentach publicznych.
 
 
 

Zabezpieczenia banknotów i dokumentów

Kompendium wiedzy o spo- sobach zabezpieczania znaków pieniężnych i doku- mentów oraz wiele innych definicji powiązanych z do- kumentami zabezpieczo- nymi.

Copyrights © 2009-2010 Legal: Badanie Autentyczności Dokumentów.
IT Healer