Referencje

Statystyka

  1. Statytyki w sprawie fałszerstw banknotów euro.
  2. Fałszerstwa pieniędzy - dane za 9 miesięcy 2009 r.
  3. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277)
  4. Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)
  5. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)
  6. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (310-316)

 Przejdź do działu "Prawo" »

Copyrights © 2009-2010 Legal: Badanie Autentyczności Dokumentów.
IT Healer