Referencje

Szkolenia 

Proponujemy Państwu następujące programy szkoleniowe z zakresu:

 1. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych.
 2. Rozpoznawanie autentyczności dokumentów publicznych.


 "Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych"

 • Przygotowanie banknotów do liczenia.
  1. Podział banknotów na nominały.
  2. Ułożenie banknotów w pliku.
  3. Stosowane sposoby liczenia.
 • Liczenie na tzw. "pierwszą rękę".
  1. Dynamika liczenia.
  2. Stosowane sposoby liczenia.
  3. Zachowanie w przypadku banknotu wątpliwego.
  4. Reakcja podświadoma na podstawie zmysłów.
   1. Dotyk.
   2. Wzrok.
  5. Reakcja świadoma.
   1. Stopień zniszczenia.
 • Unifikacja zabezpieczeń stosowanych w znakach pieniężnych.
  1. Stosowane standardy w procesie tworzenia (zabezpieczania) znaków pieniężnych.
 • Podział zabezpieczeń ze względu na metody (możliwości) kontrolne.
 • Technologia wykonania, umiejscowienie i zasady kontroli zabezpieczeń występujących w banknotach oraz stosowane imitacje w falsyfikatach.
  1. Zabezpieczenia w papierze.
   1. Znak wodny.
   2. Nitka zabezpieczająca.
   3. Włókna zabezpieczające.
   4. Broki.
  2. Zabezpieczenia optyczne wykonane drukiem.
   1. Efekt kątowy.
   2. Farba zmienna optycznie.
   3. Znak optyczny.
  3. Zabezpieczenia optyczne specjalne.
   1. Hologramy.
  4. Techniki druku.
   1. Staloryt.
   2. Typografia.
   3. Offset.
  5. Zabezpieczenia specjalne.
   1. Irys.
   2. Relief.
   3. Farba metalizowana.
   4. Antykseryczne.
   5. Mikrodruki.
  6. Zabezpieczenia utajone.
   1. Fluorescencja.
 • Definicje i regulacje prawne obiegu znaków pieniężnych.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii obsługi klienta.
 • Zasady i tryb postępowania z destruktami.
  1. Zasady wymiany ze względu na stopień zniszczenia.
 • Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia nieautentyczności znaku pieniężnego (banknotu).
  1. Zasady bezpieczeństwa. 
  2. Spisanie protokołu zatrzymania falsyfikatu.
 • Podsumowanie.

W górę


 "Rozpoznawanie autentyczności dokumentów publicznych"

 • Skala zagrożeń wynikających z obrotu dokumentami publicznymi.
 • Środki zapobiegawcze przestępstwom na dokumentach publicznych.
 • Definicje i regulacje prawne obiegu dokumentów potwierdzających tożsamość.
  1. Pojęcie dokumentu publicznego.
  2. Tryb postępowania w przypadku wymiany dokumentów potwierdzających tożsamość.
 • Podział dokumentów ze względu na stopień zabezpieczenia.
  1. Dokumenty zabezpieczone.
  2. Dokumenty niezabezpieczone.
 • Procedury postępowania na etapie pobrania dokumentu.
  1. Sprawdzenie dokumentu pod względem formalno-prawnym.
  2. Identyfikacja osób na podstawie zdjęć w przedstawianych dokumentach.
  3. Wstępne oględziny dokumentu. - ćwiczenia
 • Dokumenty zabezpieczone - technologia wykonania, umiejscowienie i zasady kontroli zabezpieczeń występujących w dokumentach oraz stosowane imitacje w falsyfikatach.
  1. Zabezpieczenia w papierze.
   1. Znak wodny.
   2. Nitka zabezpieczająca.
   3. Włókna zabezpieczające.
   4. Broki.
  2. Zabezpieczenia optyczne wykonane drukiem.
   1. Efekt kątowy.
   2. Farba zmienna optycznie.
   3. Znak optyczny.
  3. Zabezpieczenia optyczne specjalne.
   1. Hologramy.
  4. Techniki druku.
   1. Staloryt.
   2. Typografia.
   3. Offset.
  5. Zabezpieczenia specjalne.
   1. Irys.
   2. Relief.
   3. Farba metalizowana.
   4. Antykseryczne.
   5. Mikrodruki.
  6. Zabezpieczenia utajone.
   1. Fluorescencja.
 • Ocena autentyczności personalizacji i zabezpieczeń personalizacji.
  1. Rodzaje i typy dokumentów potwierdzających tożsamość.
   1. Dowód osobisty.
   2. Paszport.
   3. Prawo jazdy.
   4. Karta pobytu.
  2. Cechy wspólne personalizacji i zabezpieczeń personalizacji.
   1. Zasady personalizacji danych.
   2. Zabezpieczenie personalizacji i wpisów przed przerobieniem.
   3. Zabezpieczenie zdjęcia przed wymianą.
  3. Cechy indywidualne personalizacji i zabezpieczeń personalizacji.
   1. Stosowane imitacje. - ćwiczenia
 • Dokumenty niezabezpieczone - możliwości oceny autentyczności.
 • Podstawy grafologii.
  1. Informacje ogólne.
  2. Wpływ okoliczności i warunków zewnętrznych na obraz pisma i podpisów.
  3. Zasady prawidłowego przyjęcia podpisu od klienta.
  4. Metody podrabiania podpisów.
   1. Naśladownictwo swobodne i wierne.
   2. Kalkowanie podpisu.
   3. Odwzorowanie na prześwit.
   4. Autofałszestwo. - ćwiczenia.
  5. Elementy pisma fałszerzy w podpisach nieautentycznych
   1. Możliwości identyfikacji osoby fałszującej podpis
 • Analiza technologiczności pieczęci.
  1. Cechy oryginalnych pieczęci.
  2. Stosowane imitacje
 • Podsumowanie.

Oryginały dokumentów dają największe szanse stwierdzenia nieautentyczności danego dokumentu. Weryfikacja przeprowadzana jest po raz pierwszy w momencie ich dostarczenia. W związku z powyższym szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się przyjmowaniem dokumentów na tzw. "pierwszej linii".

W górę

Copyrights © 2009-2010 Legal: Badanie Autentyczności Dokumentów.
IT Healer